________________________________________________________________________________________________________________________________

„Inside the frames of that subjective image , Inside the walls of that „mysterious (and marvelous) private garden” ,
as an artist , I can do everything . I can create and change every detail , Make modifications , and improve all the aspects
of this specific and unique , multi – tired and multi level World.

I can build it up – design  and re-design it , make it grow, make it higher – deeper larger …I can create new levels , all the time .
I can write the rules – establish the correlations.
This is my own Universe – my playground , my endless story.”

R.A.Mikulowski  – „The Mystical Garden” ( 2007)

 

„Wewnątrz ram tego subiektywnego OBRAZU , wewnątrz murów tego tajemniczego i cudownego ogrodu ,jako artysta i ogrodnik , mogę robić wszystko.
Mogę tworzyć i zmieniać każdy szczegół , dokonywać nieustannych modyfikacji i zmian, ulepszać wszelkie aspekty tego specyficznego i, jedynego ,
wielopoziomowego i wielowymiarowego świata.
Mogę go rozbudowywać , projektować i przeprojektowywać , spiętrzać , powiększać , pogłębiać i poszerzać do woli…
Mogę tworzyć w nim nowe poziomy – nieustannie.
Mogę określać reguły i zasady – ustanawiać i tworzyć korelacje .
To jest mój własny wszechświat , moja nigdy niekończąca się historia.”

R.A.Mikułowski   „Ogród Mistyczny” ( Osiek Nad Wisłą 2007 )

 

 

 

 

 

 

 

BACK