Klasyfikacja prac artystycznych nie jest rzeczą łatwą , i przez całe swoje życie miałem i nadal mam z tym pewien kłopot.
Poruszając się nieustannie , świadomie i niejako „programowo” w przestrzeni eksperymentalnej , wielowymiarowej i wieloznacznej ,
odmawiając świadomie i „programowo” pracy w „cyklach” lub tak modnych teraz tzw.”projektach artystycznych” (które wymagają i oczekują klarownego „tekstu” / przekazu mniej lub bardziej metaforycznej treści) –  pracując de facto niemalże od samego początku po dziś dzień nad jednym „wielkim projektem”,składającym się z wielopoziomowego „zagłębienia”…niejednokrotnie samemu zdarza mi się nieco gubić w nazewnictwie  i apelacji różnych jego aspektów i „częśći”.
Tak samo jak niewdzięczne i kłotpotliwe dla mnie jest pytanie – „co artysta chciał przez to powiedzieć” , tak samo wszelkie „nazywanie” de facto stanowi problem , ponieważ przestrzeń szeroko rozumianego OBRAZU jest przestrzenią nawet nie tyle metafory ( powszechnie pojmowanej jako zawoalowane poetycko znaczenie/tzw. „przekaz” ) co przestrzenią całkowitego niedopowiedzenia właśnie….  przestrzenią wielowymiarową , wielopoziomową i wieloznaczną – czyli „przestrzenią poliwalentną , lub „przestrzenią wszelkich możliwości”.
Jednak na potrzeby „wewnętrzne” , jakąś fomę klasyfikacji i „podziału” na kategorie , dokonywałem zawsze , mając jednocześnie zawsze świadomość
iż te podziały są wybitnie umowne i bardzo względne.
„Obrazy dekoracyjne i metafizyczne” – to określona kategoria całej intelektualnej i poetyckiej konstrukcji mojej „przestrzeni poliwalentnej”.
O ile „meble” , obiekty wszelkiej maści są elementami „scenografii” mojego wyimaginowanego/wyobrażonego „wnętrza” , to „obrazy dekoracyjne i metafizyczne” stanowią niejako „klasyczną” , a jednakowoż duchową ozdobę jego ścian. W odróżnieniu od Rysunków eksperymentalnych , wszelkiej maści projektów i zapisów graficznych ( które skątinąd mają po części również wartość dekoracyjno – intelektualno-duchową ) „Obrazy” są jak skończony i zamknięty obiekt . Są pełnowartościowym „bytem artystycznym – malarskim” – obiektem specyficznej natury , którego „funkcja” w całościowej kompozycji – scenografii jest zarówno dekoracyjna jak i metafizyczna – czyli „ponad materialna” , intelektualna , duchowa.

______________________________________________

BACK