Używając „standardowej” terminologii artystycznej – moje  „Obiekty magiczne” , to po prostu nieco specyficzne rzeźby – a w większości tzw. „rzeźby kameralne” ,czyli takie które są przeznaczone do funkcjonowania w wnętrzu .
Jednak podejście intelektualne jest tu nieco inne , ponieważ „obiekty magiczne” są w założeniu przełożeniem na materię realną , mniej lub bardziej dynamicznych i/lub statycznych zjawisk i form , „wyciągniętych” niejako z wirtualnej „przestrzeni wszelkich możliwości” za pomocą  szkiców , rysunków tych że „zjawisk” , coraz to bardziej określonych i stopniowo „urzeczywistnionych” w procesie swego rodzaju projektowania i  „prototypowania” .
Docelowo – w mojej wizji „całościowej” – obiekty magiczne stanowią jeden z elementów „scenografii” teatru alchemicznego „przestrzeni poliwalentnej” (lub przestrzeni wszelkich możliwości)
W niektórych przypadkach , mogą one łączyć się bezpośrednio z obrazami – niejako „wynikać – wychodzić” z nich bezpośrednio.
Mogą one również łączyć się z nieco większymi obiektami , które można by określić mianem „mebli” ( zobacz w zakładce „Art furniture collection”)
„Obiekty magiczne” są jak swego rodzaju „relikwie” , przeniesione bezpośrednio ze świata wyobraźni ( przestrzeni wszelkich możliwości) – w świat realny.
Można powiedzieć iż są one żywym – materialnym świadectwem istnienia „rzeczy niestworzonych”.

_____________________________________________________

BACK