O obrazie , słów na razie dosłownie kilka

Dla mnie , obraz jest swego rodzaju „granicą” a jednocześnie uprzywilejowanym przejściem  pomiędzy światem wirtualnym wyobraźni a tzw.„realną” rzeczywistością.
Z jednej strony niemalże bez fizycznej głębi , całkowicie nieprzezroczysty , płaski … potrafi on jednak otworzyć przed nami w niejako magiczny sposób , nieskończoną i tajemniczą przestrzeń – przestrzeń „wszelkich możliwości”.
Tak jak oczy są podobno oknem Duszy – obraz również jest jak okno , lub drzwi do zupełnie innego świata.
A jednocześnie jest on , po przez blejtram , płótno , fizyczną warstwę farby i ramę – wybitnie rzeczywistym ,obecnym  i odrębnym w naszym realnym świecie przedmiotem.

O ile idealny obraz jest tymi drzwiami które wprowadzają nas w zupełnie inny świat , większość moich obrazów  to eksperymenty i „przymiarki”  do namalowania tego wymarzonego , i być może w ogóle nie osiągalnego obrazu.
W tym sensie , mają one podobną wartość jak alchemiczne próby – eksperymenty na drodzę do ostatecznej i prawdopodobnie niemożliwej przemiany ołowiu w złoto.
Jak większość wytworów ludzkiej wyobraźni i ludzkich rąk , pozostają w pewnym sensie tylko martwą materią…o względnej z perspektywy świata wartości.
Jednak wówczas gdy proces poszukiwania jest autentyczny , intensywny i szczery , zaczyna je przesiąkać specyficzna energia.
Zaczynają emanować aurą „tamtego świata” , i tym samym stają się w pewnym sensie żywym dowodem na jego „obiektywne” istnienie.

PANTIGS – DRAWINGS & MIXED MEDIA.

Who is rafal

You need update your bio: Edit your profile

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BACK