O obrazie , słów na razie dosłownie kilka

Dla mnie , obraz jest swego rodzaju „granicą” a jednocześnie uprzywilejowanym przejściem  pomiędzy światem wirtualnym wyobraźni a tzw.„realną” rzeczywistością. Z jednej strony niemalże bez fizycznej głębi , całkowicie nieprzezroczysty , płaski … potrafi on jednak otworzyć przed nami w niejako magiczny sposób , nieskończoną i tajemniczą przestrzeń – przestrzeń „wszelkich możliwości”. Tak jak oczy są podobno oknem Duszy […]

BACK