Bardziej sprecyzowany /uściślony koncept tej kategorii prac powstał stosunkowo niedawno , bo około 8 lat temu , i aktualnie znajduje się częściowo nadal w fazie projektu a częściowo już realizacji.
Jednak korzenie samej idei i podejścia do tej nieco odrębnej w mojej twórczości kategorii obrazu sięgają samego „zarania ” mojego prywatnego myślenia o sztuce , i o tym na czym ona dogłębnie polega – jaka jest jej realna wartość i jej realny sens.
Mozna powiedzieć iż we wszystkich moich pracach , na nieco różne sposoby i w róznym natęrzeniu, zmierzam do tego samego – a mianowicie do swoistego „wtłoczenia energii w materię” , przetworzenia tej materii ( różnej natury i formy) w taki sposób aby zamknąć w niej określoną energię – określony „duch”.
Chcę stworzyć obiekt/przedmiot/obraz , którego fizyczna obecność i metafizyczna „zawartość energetyczna” , stała by się realną – odczuwalną  obecnością tzw. „innej rzeczywistości” w tzw. świecie ralnym.
W tym sensie można powiedzieć iż jest to zabieg „szamański” – działanie bliskie magii , alchemii i pierwotnych praktyk religijnych.
Jednak „Talismany i mandale” , w pewnym odróżnieniu od innych moich prac ,są niejako w założeniu obrazami/obiektami o wysokim natęrzeniu energetyczno-metafizycznym ,
ale ukierunkowanym jednoznacznie na odziaływanie pozytywne  – „lecznicze” , jeśli by użyć terminologii i pojęć rodem z religii pierwotnych i praktyk szamańsko- magicznych.
O ile inne moje prace  projektowane i realizowane w podobnej intencji ( jak np. METAPHYSICAL WORKS  i   MAGICAL OBJECTS ) mogą czasami zawierać pewien ładunek „graniczny” ( w tym sensie iż ich zawartość energetyczno-duchowa jest bardziej „otwarta” , czasmi bardzo silna , choć zawsze pod kontrolą , ale nie ukierunkowana jednoznacznie)
o tyle „Talismany i Mandale” są zdecydowanie w założeniu „dobrym lekarstwem” , i są tworzone w intencji stabilizacji , uspokojenia , „zamknięcia” i duchowej harmonii.

_________________________________________________

BACK